Över 150 RPG-medlemmar från Skåne och Blekinge samlade i Åhus den 16/9-22