Dela den här sidan

VÄLKOMMEN TILL RPG-SKÅNE/BLEKINGE DISTRIKTET

RPG- är en organisation som utgår från kristna värderingar i sitt arbete för att främja äldres och anhörigas välbefinnande. Vi välkomnar alla som vill delta i vår verksamhet, oavsett livsåskådning, och vi erbjuder olika aktiviteter som bidrar till personlig utveckling, social gemenskap och livsglädje. Vi informerar också om samhällsfrågor som berör pensionärer och driver opinion för att påverka beslutsfattare i deras intresse.

 

Vår organisation- är indelad i flera distrikt som har egna styrelser med representanter från lokala föreningar. Distriktsstyrelserna ansvarar för att samordna och stödja verksamheten inom sitt område och för att föra dialog med regionala myndigheter och organisationer.


Välkomna till våra träffar, studigrupper samt övriga träffar.

Vill du bli medlem så kontaktar du Ann-Christin på mail: annchristin.lindbom@gmail.com

Frågor om RPG-mm som du vill ha svar på, mailas till:annchristin.lindbom@gmail.com
unsplash