Dela den här sidan

VÄLKOMMEN TILL RPG-SKÅNE/BLEKINGE DISTRIKTET

RPG- är en organisation som utgår från kristna värderingar i sitt arbete för att främja äldres och anhörigas välbefinnande. Vi välkomnar alla som vill delta i vår verksamhet, oavsett livsåskådning, och vi erbjuder olika aktiviteter som bidrar till personlig utveckling, social gemenskap och livsglädje. Vi informerar också om samhällsfrågor som berör pensionärer och driver opinion för att påverka beslutsfattare i deras intresse.

 

Vår organisation- är indelad i flera distrikt som har egna styrelser med representanter från lokala föreningar. Distriktsstyrelserna ansvarar för att samordna och stödja verksamheten inom sitt område och för att föra dialog med regionala myndigheter och organisationer.


Välkomna till våra träffar, studigrupper samt övriga träffar.

Vill du bli medlem så kontaktar du Ann-Christin på mail: annchristin.lindbom@gmail.com

Frågor om RPG-mm som du vill ha svar på, mailas till:annchristin.lindbom@gmail.com

Kära vänner i RPG!
Våren är verkligen på väg. Här i Skåne blommar det och träden och buskarna börjar skifta i grönt. Trots allt detta så vet vi av erfarenhet att kyligare vindar kan åstadkomma en hel del.Om drygt en månad är det dags för oss att mötas i Örebro för att ha vår Riksstämma. Riksstämman är vårt högsta beslutande organ.
Att mötas i den kristna gemenskapen är så viktigt. Jag vill därför påminna dig om att det är hög tid att anmäla sig om du inte redan gjort det. Sista anmälningsdag är 15 april. Jag vet också av egen erfarenhet att man tycker att det är ju så långt dit men nu är vi där. På vår hemsida finns möjlighet att anmäla sig. Skulle det strula så ring oss så hjälps vi åt!
Hälsningar till er alla och en önskan om Guds rika välsignelser i en härlig tid!
Ann-Christin Lindbom
Tel.: 0737520697

unsplash