Dela den här sidan

Om du vill ha kontakt med någon i styrelsen så går det bra att maila eller ringa till personen ifråga.

NAMN

ANN-CHRISTIN LINDBOM Ordf.
CHRISTER BOSTRÖM Vice ordf.
PÄR TYRBERG Sekr.
LARS ANDERSSON Vice kassör
KARIN ANDREASSON Vice sekr.
TORBJÖRN CARLSSON
EVA EGESKANS
GUSTAV HELLDÉN
RUTH W. NYBERG
MATS ANDERSSON
Kassör utom styrelsen


E-POST

annchristin.lindbom@gmail.com
christer.bostrom49@gmail.co
ptyrberg@icloud.com
larsandersson.dalby@gmail.com
karin.andrasson@gmail.com  
torbjorn.carlsson.malmok@telia.com
eva.egeskans@hotmail.com
g.hellden@gmail.com
ruthw.nyberg@yahoo.se
mats.andersson.56@outlook.com

TEL.

073-752 06 97
070-595 82 07
070-813 02 66
070-555 57 84
070-953 37 68
070-761 53 59
070-552 89 54
076-785 27 55

070-689 82 98
073-059 37 71