REFERAT/HÄLSNINGAR

Referat från Karlskrona-RPG:s årsmöte den 18 jan. 2023


Karlskrona RPG förening med 183 medlemmar hade sitt årsmöte i Mariagården, Lyckeby RPG kören under ledning av Berit Ahlman inledde med att framföra några sånger. Ordf. Asta Carlsson hälsade alla välkomna samt förklarade årsmötet öppnat.  En speciell välkommen riktades till föreningens 12 nya medlemmar. Kjell Ogenblad talade och sjöng vid parentationen av föreningens under året fyra avlidna medlemmar. Verksamhetsberättelsen visade på en mångomfattande verksamhet med intressanta föreläsningar, givande och stimulerande bok- och studiegrupper, matlagningskurser för herrar och vegetarisk kurs för damer, trevliga och omväxlande utflykter m.m. Ett stort antal ledare hade under året varit engagerade i verksamheten. Asta Carlsson, ordförande under många år överlämnade ordförandeklubban till Mats Lindbom som med rungande applåder hälsades välkommen in i den nya uppgiften. Han tackade för förtroendet och påminde om den stora ofrivilliga ensamhet som finns hos många äldre och manade oss att frimodigt inbjuda dem till den fina gemenskapen i föreningen. Lars Boman framförde ett stort tack till den avgående ordf. Asta Carlsson för hennes gedigna arbete under många. Kaffe med utsökta hembakade kakor blev en god avslutning på ett fint årsmöte. Samlingen slutade med dragning av det stora lotteriet med många fina vinster.


Text :Ivar Karlstrand

Dela den här sidan

Kjell Ogenblad och Ulla Karlstrand

Mats Lindbom.