Bli medlem i RPG

Ett medlemskap för gemenskap och påverkan

Som medlem i RPG kan du delta i stimulerande program, resor och utflykter i någon av de ca 150 föreningar som finns i Sverige. Eller så kan du bli direktansluten medlem för att vara med och påverka och få din röst hörd i viktiga samhällsfrågor.

Pensionsfrågan är ständigt aktuell. RPG anser att man ska kunna leva på sin pension och att det ska löna sig att arbeta. Sjukvården är en annan viktig fråga. I Stockholm intervjuas just nu besökare på stadens vårdcentraler för att undersöka vårdens kvalitet och mottagande. Bostadsfrågan är ständigt aktuell och idag ska så många som möjligt vårdas i hemmet. Frågan är hur vi i Sverige tar hand om den stora ensamheten som många känner?

Medlemskap i RPG kostar 250 kronor per år som direktansluten medlem. Vill du medlem i en förening sätter föreningen själva avgiften. Titta om det finns en RPG-förening på din ort och ta kontakt. Kontakt

RPG tillvaratar seniorers intressen genom att aktivt påverka beslutsfattare, samarbeta i råd och kommittéer samt vara remissinstans i frågor som rör pensionärer.  RPG är medlem i regeringens pensionärskommitté och kan påverka direkt på regeringsnivå. I kommuner och landsting verkar vi genom pensionärsråden, KPR och LPR. Vidare sker arbete bland annat i  Socialstyrelsens äldreråd, Statens Tjänstepensionsverk, Pensionsmyndigheten och genom aktiva sammankomster mellan pensionärsorganisationerna på olika nivåer.  

Du kan välja mellan att bli föreningsansluten medlem eller direktansluten till förbundet.

Välkommen som medlem i RPG! Den enda pensionärsorganisationen på kristen grund.